Alle bezwaren energiecentrale RWE wegen mee in behandeling

Van de ongeveer 6.300 ingediende bezwaarschriften tegen de vergunning Natuurbeschermingswet, die de provincie had verleend aan energiecentrale RWE, zijn ruim 6.000 niet-ontvankelijk verklaard. Ze zijn niet vatbaar voor berechting. De bezwaarmakers (allen burgers) hebben zelf geen persoonlijk belang in de zaak. Toch wegen hun bezwaren mee, omdat ze ook genoemd worden in de ongeveer 16 bezwaarschriften van natuurorganisaties en Duitse overheden die wél ontvankelijk zijn verklaard. De hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming is op 26 oktober 2012. Dan komen alle inhoudelijke bezwaren aan de orde.

Van de ongeveer 6.300 ingediende bezwaarschriften tegen de vergunning Natuurbeschermingswet, die de provincie had verleend aan energiecentrale RWE, zijn ruim 6.000 niet-ontvankelijk verklaard. Ze zijn niet vatbaar voor berechting. De bezwaarmakers (allen burgers) hebben zelf geen persoonlijk belang in de zaak. Toch wegen hun bezwaren mee, omdat ze ook genoemd worden in de ongeveer 16 bezwaarschriften van natuurorganisaties en Duitse overheden die wél ontvankelijk zijn verklaard. De hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming is op 26 oktober 2012. Dan komen alle inhoudelijke bezwaren aan de orde.

Geen persoonlijk belang

Na de toetsing van de bezwaarschriften is gebleken dat geen enkele burger die bezwaar heeft gemaakt een persoonlijk belang heeft. Volgens de richtlijnen is dat alleen het geval als mensen bijvoorbeeld op 1.500 meter van de centrale wonen.

Vergelijkbare punten

De meeste bezwaarmakers komen met vergelijkbare punten. Het bezwaarschrift van Greenpeace, Vereniging Zuiver Energie en twee Duitse organisaties is het meest uitgebreid. Andere partijen en organisaties komen niet met aanvullende bezwaren. Wat in de bezwaarschriften onder meer aan de orde komt is de invloed van de bouw van de centrale op vogels, zeezoogdieren en de natuur in de Nederlandse en Duitse waddengebieden. Andere bezwaren hebben te maken met de verdieping en verruiming van de Eemshaven.

Modelbrief Greenpeace

Mensen uit Nederland, België en Duitsland maakten deze zomer veel gebruik van de modelbrief van Greenpeace om bezwaar te maken. Ter vergelijking: tegen het afgeven van een eerdere vergunning in 2008 kwamen slechts elf bezwaren.

Hoorzitting live op internet

Alle bezwaarmakers ontvangen deze week persoonlijk bericht. De hoorzitting op 26 oktober is te volgen via een livestream op onze website.