Algemene polititieke beschouwingen 2015

Op woensdag 24 juni 2015 vonden de algemene politieke beschouwingen plaats, waarbij Provinciale Staten met elkaar en met het college van Gedeputeerde Staten debatteerden over het beleid van de komende vier jaar. Dat is gebeurd op basis van de Voorjaarsnota.

Op woensdag 24 juni 2015 vonden de algemene politieke beschouwingen plaats, waarbij Provinciale Staten met elkaar en met het college van Gedeputeerde Staten debatteerden over het beleid van de komende vier jaar. Dat is gebeurd op basis van de Voorjaarsnota.

Doordat het nieuwe collegeakkoord pas op 23 april 2015 is gepresenteerd, zijn in de Voorjaarsnota 2015 alleen de hoofdlijnen van dit collegeakkoord beschreven. De concrete uitwerking gebeurt pas met ingang van de Begroting 2016. Gedeputeerde Staten presenteren deze Begroting in de tweede helft van augustus 2015. Provinciale Staten bespreken de Begroting 2016 in september 2015.

Hieronder de uitgesproken tekst per Statenfractie tijdens de algemene beschouwingen.