Alfa-college ontwikkelt met bedrijven nieuwe technische mbo-opleiding

Het Alfa-college ontwikkelt een nieuwe mbo-opleiding voor energie en duurzaamheid, voor de technische installatiebranche. Dat gebeurt samen met bedrijven, zoals Engie Energiewacht Assen en Structon Worksphere, en de Rijksuniversiteit Groningen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat opleiding straks beter aansluit op de toenemende vraag van bedrijven in Groningen en Drenthe, naar personeel dat op hoger mbo-niveau geschoold is. De provincie draagt bijna 215.000 euro bij aan het project, voor de periode 2017-2020.

Innovatie

Dat het Alfa-college een opleiding samen met bedrijven ontwikkelt, is vernieuwend te noemen. Meestal ontwikkelt het onderwijs opleidingen zelf. Daarnaast is nieuw dat binnen dit project digitale en sociale vaardigheden worden ge├»ntegreerd in de ontwikkeling van technisch vakmanschap. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen wordt een promotieonderzoek uitgevoerd, waarin dit innovatieproces wordt gevolgd en ondersteund.

Talent

Naar verwachting starten de eerste leerlingen in september van dit jaar met de nieuwe opleiding. Het is de bedoeling dat er straks jaarlijks 15 tot 30 talentvolle jongeren worden opgeleid op mbo 4-niveau. De opleiding wordt halverwege omgezet in een werk-leerplek, met een arbeidscontract bij technische installatiebedrijven in Groningen en Drenthe. Het ontwikkelen van deze opleiding is niet alleen gericht op het maken van een passend aanbod van opgeleiden voor vacatures in deze branche, maar dient ook als voorbeeld voor een geheel nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling en uitvoering van beroepsopleidingen.

Mismatch

Ondanks de vele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven hebben bedrijven vaak urgente vacatures op mbo-niveau, die niet matchen met de opleiding van mbo-afgestudeerden. Steeds vaker is het onderwijs niet in staat de snelle ontwikkelingen in de technische sector bij te houden. Het initiatief voor de nieuwe opleiding moet die mismatch voorkomen.