Al meer dan 30 initiatieven aangemeld voor Dag van de Daadkracht

Voor de eerste Dag van de Daadkracht op zaterdag 21 juni 2014 hebben zich al meer dan 30 initiatieven aangemeld. Deze initiatieven zetten tussen 11.00 en 16.00 uur hun deuren open en laten aan het publiek zien wat zij doen om de leefbaarheid in krimpregio's op peil te houden. Ook worden er workshops georganiseerd over leiderschap, communicatie en fondsenwerving.

Voor de eerste Dag van de Daadkracht op zaterdag 21 juni 2014 hebben zich al meer dan 30 initiatieven aangemeld. Deze initiatieven zetten tussen 11.00 en 16.00 uur hun deuren open en laten aan het publiek zien wat zij doen om de leefbaarheid in krimpregio's op peil te houden. Ook worden er workshops georganiseerd over leiderschap, communicatie en fondsenwerving.

De krimp te lijf gaan

De Dag van de Daadkracht is er om te inspireren, te beleven en te leren. De dag is bedoeld om te laten zien dat krimp niet alleen negatieve effecten heeft. Vele initiatieven zetten zich in voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Met de Dag van de Daadkracht wil de organisatie laten zien hoe Groningers met lef en creativiteit de krimp te lijf gaan.

Initiatieven

Een voorbeeld van een project in Oost-Groningen is de Nieuwambtster, een stichting die initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een beter leefklimaat. In het project wordt er bijvoorbeeld een bepaalde plek opgeknapt of wordt er een evenement georganiseerd dat gebruik maakt van leegstaande panden. Het inloopcafĂ© in het dorpshuis van Godlinze, waar bewoners terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, onderwijs, welzijn en zorg, is een ander voorbeeld van een initiatief dat meedoet aan de Dag van de Daadkracht.

Meer informatie

De folder van de Dag van de Daadkracht is op allerlei plekken in de provincie te vinden. Meer over de deelnemende projecten staat ook op de website www.dagvandedaadkracht.nl. De Dag van de Daadkracht is ook te volgen op Facebook of op Twitter.