Akkoord op hoofdlijnen over financiële situatie Aanpak Ring Zuid

De overheden binnen de projectgroep Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten, als gevolg van de vertraging van het project van drie jaar, en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd. 

Commissie Hertogh

Op 28 maart 2019 heeft Marcel Hertogh als voorzitter van de commissie Hertogh, het Plan van aanpak 'Waar een wil is, komt een weg' gepresenteerd. Door alle betrokken partijen is toen aangegeven dat er belangrijke stappen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zijn gezet, om de werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vlot te trekken. In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. Een oplossing waarmee stabiliteit wordt gecreëerd voor de verdere realisatie van het project. In de afgelopen periode zijn hierover onder leiding van Hertogh gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Combinatie Herepoort, het project Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Groningen.