Akkerbouwers Hogeland ontvangen klimaatprijs

Tien jonge akkerbouwers van het Hogeland hebben op 14 februari de klimaatprijs ontvangen uit handen van gedeputeerde Wiebe van de Ploeg. Samen ontwikkelden ze een plan om hun grond beter bewerkbaar te maken. Met het ‘losser’ maken van de zware Groninger kleigrond, valt veel klimaatwinst te boeken, was hun conclusie.

Klimaatplan

De groep akkerbouwers deed mee aan het project Klimaatbestendig Produceren van het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt.  Net als vijf andere groepen uit de hele provincie keken ze hoe ze hun bedrijf klimaatbestendiger konden maken. De groepen schreven hiervoor elk een klimaatplan, dat gisteravond werden gepresenteerd op de slotavond van het project. Daarbij waren  bijna tachtig belangstellenden aanwezig.

Prijs

Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Wiebe van de Ploeg beoordeelde de plannen. De jury koos uiteindelijk voor het plan van klimaatgroep Hogeland. De prijs bestaat uit een advies ter waarde van 1.000 euro van het  Louis Bolk Instituut, waarmee de akkerbouwers hun plan daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Gedeputeerde Van der Ploeg vindt dat de plannen een vervolg moeten krijgen. Agrarische ondernemers in Groningen gaan werken met Agrodeals, waarbij kennisontwikkeling een onderdeel is. “Dit soort projecten zou daarin een vervolg moeten krijgen”, aldus de gedeputeerde.

Klimaatbestendig produceren

Met dit project wil het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt zijn leden bewust maken van de mogelijkheden om bij hun bedrijven klimaatmaatregelen te nemen. Zes groepen uit de hele provincie gingen met het thema aan de slag. De klimaatgroepen organiseerden verschillende bijeenkomsten, waarbij deskundigen werden ingehuurd. Elke groep maakte een eigen klimaatplan. Andere plannen gingen over groene stroom, niet kerende grondbewerking, besparen op de voeraankopen en efficiëntere benutting van grondstoffen.