AgroAgenda Noord-Nederland stap naar moderne landbouw

Boeren, agro- en foodindustrie, kennisinstellingen en overheden bundelen hun krachten voor landbouwinnovatie in Noord-Nederland. Met elkaar werken zij aan een moderne landbouw: renderend, schoon, efficiënt producerend en meer in balans met mens, dier en omgeving. Staatssecretaris Sharon Dijksma nam op zaterdag 6 juli 2013 de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020 in ontvangst uit handen van gedeputeerde Henk Staghouwer. Het initiatief voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de AgroAgenda ligt bij marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De overheid zal deze partijen zoveel mogelijk ondersteunen.

Boeren, agro- en foodindustrie, kennisinstellingen en overheden bundelen hun krachten voor landbouwinnovatie in Noord-Nederland. Met elkaar werken zij aan een moderne landbouw: renderend, schoon, efficiënt producerend en meer in balans met mens, dier en omgeving. Staatssecretaris Sharon Dijksma nam op zaterdag 6 juli 2013 de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020 in ontvangst uit handen van gedeputeerde Henk Staghouwer. Het initiatief voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de AgroAgenda ligt bij marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De overheid zal deze partijen zoveel mogelijk ondersteunen.

Uitdaging

De landbouwsector in Noord-Nederland staat de komende jaren voor een uitdaging. De maatschappij én de boeren zelf willen een duurzame landbouw. Boeren worden meer dan ooit uitgedaagd om marktgerichter te produceren, om te 'vergroenen' en om meer aandacht te hebben voor de maatschappelijke thema's dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing. Europa hervormt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid drastisch in 2014 en schaft in 2015 het melkquotum af. Veel boeren krijgen dan fors minder inkomenssteun.

Doel projecten AgroAgenda

Boeren, agro- en foodindustrie, kennisinstellingen en overheden gaan niet bij de pakken neerzitten en bundelen hun krachten voor landbouwinnovatie in Noord-Nederland. Met elkaar willen wij werken aan een moderne landbouw: renderend, schoon en efficiënt producerend en meer in balans met mens, dier en omgeving. Met de projecten willen we:

  • vooroplopen in de verduurzaming van het landbouwbedrijf en daarmee als voorbeeld dienen voor Europa en de wereld;
  • zoveel mogelijk waarde halen uit landbouwproducten en bijproducten;
  • rekening houden met natuur en landschap, dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing;
  • een goede landbouwverkaveling, ook in combinatie met waterhuishouding;
  • samenwerking tussen agrarisch onderwijs, onderzoek en landbouwpraktijk een krachtige impuls geven. 

Ondertekening

De AgroAgenda Noord-Nederland werd zaterdag 6 juli ondertekend door Hilbrand Sinnema (LTO Noord), Piet Boer (Royal Friesland Campina), Everhardus Togtema (Boer&Natuur), Roel Schilt (AOC Terra), Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie) en gedeputeerde Henk Staghouwer, namens de drie noordelijke provincies.

Meer informatie

Hebt u projectideeën of wilt u meer informatie over de AgroAgenda? Neem dan contact op via telefoonnummer 050 - 316 44 62 of via secretariaat.ecp@provinciegroningen.nl.