Agenda voor toepassing van suikers in chemie en landbouw

Hoe kunnen suikers in de toekomst een rol spelen in de chemie? Hoeveel hectare suikerhoudende gewassen wordt er in het Noorden geproduceerd? Hoeveel fabrieken zijn er nodig zijn voor de verwerking en hoeveel banen levert dat op? Dat staat in de Suikeragenda, die Chemport Europe samen met een aantal bedrijven heeft opgesteld om de mogelijkheden van suiker als grondstof voor Noord-Nederland in kaart te brengen. Op 21 september werd de agenda aangeboden aan gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen en gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. 

Gedeputeerden op suikerbietenveld

Bouwstenen voor chemische industrie

In  Noord-Nederland is de vergroening van de chemie een belangrijke pijler van de economie. Chemport Europe houdt zich hier in het Noorden mee bezig. Samenwerkende partijen zien veel mogelijkheden in de chemische industrie voor hergebruik, biomaterialen en -grondstof, zoals suikers. Suikers zijn goede bouwstenen voor de chemische industrie. Ze zijn te gebruiken als natuurlijk alternatief voor fossiele grondstoffen om chemicaliën en materialen van te maken, zoals bioplastics. In het Noorden worden al suikerbieten, maïs en aardappelen verbouwd, waaruit suikers kunnen worden gehaald, maar ook worden bij een bedrijf als Avantium industriële suikers geproduceerd uit hout. Een voordeel daarbij is de aanwezigheid van de Eemshaven, die het mogelijk maakt om grondstoffen te importeren. Ook is er hier veel kennis aanwezig over de verwerking van suikers. Daarnaast zijn er in het Noorden veel chemiebedrijven gevestigd, die veel kansen bieden voor de suikerindustrie.

Integrale samenwerking

Sinds in 2017 het Europese suikerquotum is opgeheven is er een suikeroverschot en zijn de prijzen op de wereldmarkt gekelderd. Daarom is het belangrijk om nieuwe toepassingen voor suiker te vinden. Bedrijven en de landbouw werken hierin integraal samen, want de ontwikkeling van het ene bedrijf heeft direct effect op het andere bedrijf. 

Mogelijkheden voor suiker

Een aantal jaren geleden bleek al uit onderzoek dat suiker interessante mogelijkheden biedt voor Noord-Nederland. Het advies was toen om te investeren in een fermentatiefabriek, waar fermenteerbare suikers kunnen worden omgezet tot verschillende chemische bouwstenen, maar ook een bioraffinaderij waar grondstoffen die lastiger tot fermenteerbare suikers zijn om te zetten, kunnen worden voorbehandeld en gescheiden. Investeringen in beide fabrieken zijn belangrijk om Noord-Nederland een belangrijke positie te geven als producent van chemicaliën op plantaardige basis.