Afstemming lijn- en projectorganisatie

Maandag 9 september ben ik weer aan het werk gegaan na een prachtige bergsportvakantie in de Stubaier Alpen in Oostenrijk.

 

Maandag 9 september ben ik weer aan het werk gegaan na een prachtige bergsportvakantie in de Stubaier Alpen in Oostenrijk.

Ik heb mijn taken als projectleider Personeel en projectleider Financiën overgedragen aan respectievelijk Harma Schipper en Wim van Veelen. Wim werkt sinds 1 september volledig voor de Omgevingsdienst en Harma Schipper vier dagen per week. Ik verleen alleen op de achtergrond nog hand- en spandiensten en krijg daardoor steeds meer tijd voor mijn nieuwe opdracht, de Omgevingsvisie. De voorbereiding van vergaderingen blijf ik tot begin oktober doen.

Maandagmiddag heb ik samen met Harma de projectgroep Personeel van donderdag voorbereid.

De dinsdag begon met de wekelijkse vergadering van de kerngroep. Vanaf nu vergaderen wij ook met de drie afdelingsmanagers Nanno Evenhuis, Henk Koops en Jan Smittenberg. Dit is nodig, omdat 1 november nadert. De projectorganisatie draait weliswaar nog op volle toeren, maar de lijnorganisatie krijgt ook steeds meer op haar bordje. Om te voorkomen dat wij langs elkaar heen gaan werken, zitten de kerngroep en de afdelingsmanagers dinsdags gezamenlijk om tafel.

Wij hebben uitgebreid stilgestaan bij het Instroomplan. Op vrijdag 1 november komen alle medewerkers naar Veendam voor de officiële start van de Omgevingsdienst. Vanaf maandag 4 november gaan de medewerkers per deelnemende organisatie gefaseerd naar Veendam. 25 november kan iedereen vanuit het gebouw van de Omgevingsdienst werken. Afspraken gemaakt over de communicatie naar de gemeente-/prvinciesecretarissen en directeuren en naar de medewerkers.

Kerngroep en MT hebben ook het programma van de medewerkersbijeenkomst op 2 oktober besproken. Ook zijn afspraken gemaakt over het introductieboekje voor alle medewerkers, zodat dat op 2 oktober kan worden uitgereikt.

Donderdagmorgen was de vergadering van de projectgroep Personeel. Harma Schipper heeft het voorzitterschap van die projectgroep van mij overgenomen. Belangrijkste agendapunt waren de reiskosten van de extra kilometers woon-werkverkeer. Dit punt komt op de agenda van het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 26 september. Er wordt door onze beide P+O'ers Harma Schipper en Arjan Bolt keihard gewerkt aan de aanstellingsbesluiten. Het gaat lukken om die, samen met de ontslagbesluiten, voor 1 oktober naar de medewerkers te sturen.

Na de vergadering de agenda en stukken voor de MT-/kerngroepvergadering op 17 september gemaakt en verzonden.

's Middags met de collega's van mijn afdeling Programma- en Projectmanagement van de provincie naar Rotterdam gegaan voor onze jaarlijkse excursie. Vrijdagmorgen waren wij te gast bij onze collega's van het Projectmanagementbureau van de gemeente Rotterdam. Eén van de managers van het bureau Lisette Nijs vertelde ons over de aanpak van project-, programma- en procesmatig werken. Heel leerzaam. Daarna een inleiding over de Kop van Zuid (Wilhelminapier), gevolgd door een rondleiding over de Wilhelminapier en door Katendrecht.