Afspraken over verbetering sociale veiligheid spoorlijn Groningen-Delfzijl

Op maandag 7 februari hebben de provincie, de burgemeesters van de gemeenten die langs de spoorlijn liggen, Arriva, NS, de Regiopolitie, het Korps Landelijke Politiediensten en het OV-bureau Groningen Drenthe hun handtekening gezet onder het convenant sociale veiligheid voor de spoorlijn Groningen - Delfzijl. In deze overeenkomst spreken de verschillende partijen af dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen voor de sociale veiligheid op en rond de stations langs de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl.

Op maandag 7 februari hebben de provincie, de burgemeesters van de gemeenten die langs de spoorlijn liggen, Arriva, NS, de Regiopolitie, het Korps Landelijke Politiediensten en het OV-bureau Groningen Drenthe hun handtekening gezet onder het convenant sociale veiligheid voor de spoorlijn Groningen - Delfzijl. In deze overeenkomst spreken de verschillende partijen af dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen voor de sociale veiligheid op en rond de stations langs de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl.

Onderzoek

In 2009 is onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid op en om de stations op de lijn Groningen - Delfzijl. Als geheel kwam de spoorlijn er goed uit. Er waren enkele verbeterpunten, zoals de verlichting bij enkele stations. Die worden komend jaar aangepakt. Daarna komt er opnieuw een onderzoek om te zien of het gevoel van sociale veiligheid is verbeterd.

Acties

Sinds het begin van de huidige gunning van het treinvervoer zijn meerdere acties ondernomen om het gevoel van veiligheid te verbeteren. Bij een aantal stations in de provincie zijn de parkeergelegenheden verbeterd, er zijn extra fietsenstallingen bij gekomen en er zijn afspraken gemaakt over het verwijderen van zogenaamde 'weesfietsen', fietsen die in de stalling staan en niet worden opgehaald. In de toekomst worden de wachtruimtes verbeterd en komt er dynamische reisinformatie, borden waarop te zien is wanneer de eerstvolgende trein komt en of er eventueel vertraging is.