Afspraken aanpak krimp Eemsdelta door 35 organisaties ondertekend

Organisaties en overheden hebben een overeenkomst ondertekend waarin afspraken staan over de aanpak van de woningvoorraad en voorzieningen in de krimpregio Eemsdelta. In totaal hebben 35 verschillende overheden en instanties, die zich bezighouden met wonen, zorg en onderwijs, hun handtekening gezet. Niet eerder is dat gedaan door zo’n groot aantal. De overeenkomst vormt het uitgangspunt voor het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta, dat in september 2012 gepresenteerd wordt.

 

Organisaties en overheden hebben een overeenkomst ondertekend waarin afspraken staan over de aanpak van de woningvoorraad en voorzieningen in de krimpregio Eemsdelta. In totaal hebben 35 verschillende overheden en instanties, die zich bezighouden met wonen, zorg en onderwijs, hun handtekening gezet. Niet eerder is dat gedaan door zo’n groot aantal. De overeenkomst vormt het uitgangspunt voor het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta, dat in september 2012 gepresenteerd wordt.

Komende vijf jaar

Het is de bedoeling om de komende vijf jaar ruim 1.000 bestaande woningen te vervangen door circa 850 doorsnee woningen. De woningvoorraad wordt hiermee aangepast aan de dalende bevolking en aan de vergrijzing, die een stijgende vraag naar seniorenwoningen met zich meebrengt. Ook komt in de toekomst meer de nadruk te liggen op thuiszorg voor ouderen, in plaats van zorg in tehuizen. Verder spelen scholen en kinderopvangcentra in op de daling van het aantal kinderen in de krimpregio. De instellingen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum willen scholen en kinderopvang op meerdere plaatsen onder een dak te integreren.