Advies Raad voor Cultuur een ramp voor Noord Nederland

De drie noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden en Groningen hebben staatssecretaris Zijlstra laten weten dat het Rijk verantwoordelijk moet blijven voor de culturele infrastructuur, óók in Noord Nederland. Dit netwerk van kunst- en cultuurinstellingen is kwetsbaar, omdat er in het Noorden van verschillende disciplines en instellingen in veel gevallen maar één is. De boodschap is duidelijk: houd minimaal deze infrastructuur overeind! De noordelijke bestuurders gaan er vanuit dat Zijlstra hun noodkreet ter harte zal nemen.

De drie noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden en Groningen hebben staatssecretaris Zijlstra laten weten dat het Rijk verantwoordelijk moet blijven voor de culturele infrastructuur, óók in Noord Nederland. Dit netwerk van kunst- en cultuurinstellingen is kwetsbaar, omdat er in het Noorden van verschillende disciplines en instellingen in veel gevallen maar één is. De boodschap is duidelijk: houd minimaal deze infrastructuur overeind! De noordelijke bestuurders gaan er vanuit dat Zijlstra hun noodkreet ter harte zal nemen.

Advies Raad voor Cultuur

Het Rijk is verantwoordelijk voor de culturele basisinfrastructuur en geeft direct geld aan instellingen en ook indirect via diverse fondsen. Op dit moment krijgt het Noorden 3,26 procent van het rijksgeld voor cultuur, terwijl hier 10 procent van de Nederlandse bevolking woont. Omdat het Rijk wil bezuinigen heeft staatssecretaris Zijlstra advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur. Het advies van de Raad is slecht voor de regionale spreiding. De Raad stelt voor het geld niet over landsdelen te verdelen, maar over acht kernpunten. In Noord Nederland is dat alleen de stad Groningen. Dit zou betekenen dat men straks minder makkelijk op redelijke afstand een voorstelling kan bezoeken.