Advies 25 juli ongewijzigd

Zondag de 4 Mijl gelopen. Mijn voorbereiding was door blessureleed minimaal en daarom hield ik een tijd van onder het half uur niet voor mogelijk. Maar al lopend werd ik steeds optimistischer. In de Heerestraat nog even aangezet en ja hoor net binnen het halfuur over de finish op de Vismarkt: 29:50. Daarna enorm genieten.

Zondag de 4 Mijl gelopen. Mijn voorbereiding was door blessureleed minimaal en daarom hield ik een tijd van onder het half uur niet voor mogelijk. Maar al lopend werd ik steeds optimistischer. In de Heerestraat nog even aangezet en ja hoor net binnen het halfuur over de finish op de Vismarkt: 29:50. Daarna enorm genieten.

De week stond in het teken van het VGG-portefeuillehoudersoverleg op vrijdag, waar de discussie over de organisatievorm tot conclusies moest leiden. Per mail en telefoon met mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers Mark Boumans en Jan Bessembinders de vergadering voorbereid. Voor hun ook nog een vergelijking gemaakt tussen de beide varianten.

Deze week energie gestoken in de voorbereiding van het vervolg van ons project: de fasen 3 (regeling) en 4 (implementatieplan). Projectplan nog eens kritisch bekeken, met name de financiële paragraaf en de planning aangepast. Ook offerteaanvraag voor de ondersteuning bij fase 4 geschreven. Beide worden besproken met de projectgroep en mijn bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.

Dinsdagmorgen in de kerngroep de vragenlijsten voor de evaluatie van de fasen 1 en 2 besproken en afspraken gemaakt over onze achtste nieuwsbrief.
Dinsdagmiddag tweede bijeenkomst met de medewerkers van het steunpunt externe veiligheid. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst gaf programmaleider Jos Veerkamp zijn visie op de aandachtspunten voor het steunpunt en in het tweede gedeelte drie adviezen collegiaal besproken. Ik vond het een stimulerende bijeenkomst met echte professionals.

Donderdag deelgenomen aan een workshop integriteit. Het provinciale MT vindt integriteit een belangrijk thema en wil dat bij de medewerkers op de agenda zetten en houden. Reden waarom alle provinciale medewerkers moeten deelnemen aan een workshop over dat onderwerp. Door RUD-verplichtingen kon ik niet deelnemen aan de workshop van mijn afdeling en was ik in een 'bezemklas' beland. Die klas bestond uit een zeer gemêleerd gezelschap met o.a. brug- en sluiswachters, een bode, een afdelingssecretaresse, een beplantingsdeskundige en een beleidsmedewerker jongerenparticipatie. Mooi om te zien dat iedereen in zijn/haar functie tegen dezelfde dilemma's aanloopt en hoe verschillend iedereen daar mee omgaat. De cursusleidster verwoordde prachtig wat integriteit in haar ogen is: "Als je het aan je baas durft te vertellen of er geen problemen mee hebt dat het in de krant wordt gezet!".

Vrijdagmiddag was het dan eindelijk zover: het VGG-portefeuillehoudersoverleg onder voorzitterschap van wethouder Jan Bessembinders. In een volle Blauwe Zaal van het provinciehuis presenteerde Jelmer Mulder, gemeentesecretaris van Appingedam, namens de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' en ik namens het Bestuurlijk overleg RUD - VGG - provincie het advies van 25 juli. Na een informatieve vragenronde peilde Jan Bessembinders de meningen van de wethouders en de gedeputeerde. Twaalf gemeenten bleken voor de variant Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties zijn en tien gemeenten en de provincie voor de variant Eén RUD openbaar lichaam. Een gemeente had nog geen standpunt bepaald. De voorzitter concludeerde dat het advies van 25 juli wordt gehandhaafd, omdat er geen overgrote meerderheid is voor de variant Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties. Alleen als dat wel het geval zou zijn geweest, was die variant in het advies opgenomen. De colleges van B en W en GS zullen hierover volgende week worden geïnformeerd. Na afloop van het portefeuillehoudersoverleg de projectgroepleden per mail geïnformeerd.