Adorp wil energieneutraal worden

De bewoners van Adorp willen hun dorp energieneutraal maken. De eerste stap om zover te komen wordt nu gezet. De dorpsvereniging Adorp bekijkt samen met de bewoners hoe ze zelf zonne-energie kunnen opwekken en energie kunnen besparen. De provincie geeft de dorpsvereniging een subsidie van 30.000 euro. Dit bedrag wordt onder meer besteed aan een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding.

De bewoners van Adorp willen hun dorp energieneutraal maken. De eerste stap om zover te komen wordt nu gezet. De dorpsvereniging Adorp bekijkt samen met de bewoners hoe ze zelf zonne-energie kunnen opwekken en energie kunnen besparen. De provincie geeft de dorpsvereniging 30.000 euro subsidie. Dit bedrag wordt onder meer besteed aan een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding.

Zonne-collectief

De dorpsvereniging van Adorp is vorig jaar gestart met bijeenkomsten om de bewoners te informeren over energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. Met de subsidie van de provincie wil de vereniging de komende tijd meer draagvlak creƫren, de besparingspotentie inventariseren en een zonne-collectief oprichten.

Groninger Energie Koepel

De dorpsvereniging Adorp is, samen met onder andere Grunneger Power, een van de grondleggers van de Groninger Energie Koepel (GrEK) en daarmee een van de oprichters van NLD Energie, het leveringsbedrijf van de drie noordelijke provinciale duurzame Energiekoepels.

Zelf opwekken

De subsidie komt uit het project Lokale Energie. De provincie wil met dit project graag een bijdrage leveren aan het ontstaan van lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Hiervoor is onder andere een Servicepunt ingericht, dat wordt uitgevoerd door de Natuur & Milieufederatie Groningen en de Vereniging Groninger Dorpen. Bewoners kunnen hier terecht voor kennis & advies, maar ook voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek of de opstartkosten van een eigen energie coƶperatie. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met het Servicepunt via servicepuntlev@nmfgroningen.nl. Meer informatie is te vinden op www.lokaleenergievoorwaarts.nl.