'Adder vestigt zich op termijn rond Bourtange'

Het gebied rond Bourtange is nog niet geschikt voor adders, maar wordt dat over een paar jaar wel. Dat verwacht Ingo Janssen van de Adderwerkgroep Nederland, onderdeel van de reptielen- en amfibieënvereniging RAVON.

Het gebied rond Bourtange is nog niet geschikt voor adders, maar wordt dat over een paar jaar wel. Dat verwacht Ingo Janssen van de Adderwerkgroep Nederland, onderdeel van de reptielen- en amfibieënvereniging RAVON.

Recentelijk werd rond Bourtange een paar keer een adder gezien. De slangenspecialisten kamden daarop samen met vrijwilligers en een aantal Duitse collega’s het gebied rond Bourtange uit naar Nederlands enige gifslang. In het gebied rond de vesting vonden ze geen slangen maar dichtbij, 600 meter over de Duitse grens vonden de onderzoekers moeiteloos zeven adders en een aantal levendbarende hagedissen.

De slang die vorig jaar werd gespot, lijkt volgens Janssen dus een eenzaam zwervend exemplaar. Toch is hij hoopvol: 'Het gebied rond Bourtange is nog te open en wordt bovendien begraasd. Wel groeit er steeds meer ruigte en pitrus en dat is voor slangen prettig. Ik schat dat er nog tien jaar nodig is om het gebied te laten ontwikkelen tot een ideale reptielenbiotoop. Dan is de slang, na vele jaren van afwezigheid, weer terug in Groningen'.