Actieplan moet fietsen veiliger en aantrekkelijker maken

Met het Actieplan Fiets wil de provincie Groningen ervoor zorgen dat het fietsen veiliger en aantrekkelijker wordt. De projecten in het plan zijn gericht op de verbetering van fietspaden en verschillende promotie- en educatiecampagnes rondom het fietsen. Ook moet het makkelijker worden om het reizen met fiets en openbaar vervoer te combineren. De projecten lopen van 2012 tot en met 2015. Voor de uitvoering is 1,4 miljoen euro beschikbaar.

 

Met het Actieplan Fiets wil de provincie Groningen ervoor zorgen dat het fietsen veiliger en aantrekkelijker wordt. De projecten in het plan zijn gericht op de verbetering van fietspaden en verschillende promotie- en educatiecampagnes rondom het fietsen. Ook moet het makkelijker worden om het reizen met fiets en openbaar vervoer te combineren. De projecten lopen van 2012 tot en met 2015. Voor de uitvoering is 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Aandacht voor verkeersveiligheid

We willen de infrastructuur aanpassen om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Dit doen we onder andere door de oversteekplekken voor fietsers aan te pakken en zogenaamde Fietsroutes Plus aan te leggen. In 2013 beginnen we op het fietspad tussen Groningen en Hoogezand-Sappemeer met het verbeteren van de fietsoversteek bij de uitrit Motel Westerbroek. Op deze route nemen we verschillende maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en educatie.

De fiets en het openbaar vervoer

In het Actieplan wordt ook veel aandacht besteed aan reizigers die fietsen en reizen met openbaar vervoer willen combineren. Denk hierbij aan het aanbieden van OV-fietsen bij een aantal treinstations en het uitbreiden van de fietsenstallingen bij transferia, bushaltes en carpoolplaatsen. Naast deze maatregelen zijn er promotie- en educatiecampagnes, bijvoorbeeld gericht op oudere fietsers.

De provincie Groningen hoopt dat meer mensen vaker de fiets pakken. Wanneer een deel van de Groningers de auto laat staan en vaker de fiets pakt, al is het maar een of twee dagen per week, dan leveren zij daarmee een bijdrage aan het bereikbaar en leefbaar houden van de provincie.