Achter de schermen...

In de herfstvakantie geprofiteerd van de vergaderstilte. Achter de schermen hard doorgewerkt.

 

In de herfstvakantie geprofiteerd van de vergaderstilte. Achter de schermen hard doorgewerkt.

Maandag en dinsdag lag het accent op het schrijven van een brief aan de colleges van B en W en GS over de uitkomsten van de discussie over de organisatievorm van de RUD. Ook het advies van 25 juli en de voorbeeldbrieven aangepast en de projectgroepleden om reactie gevraagd. Die lag er binnen 24 uur en woensdagavond laat de aangepaste concept-brief naar mijn ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers gemaild. Komende maandag brief definitief maken en dan zorgt mijn projectondersteuner Marianne Fokkinga dat de brief uiterlijk dinsdag naar de colleges van B en W en GS gaat.

Ook een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geschreven om hem te informeren over het advies over het takenpakket en de organisatievorm van het Bestuurlijk overleg RUD-VGG-provincie. De concept-brief ligt nu ter goedkeuring bij mijn opdrachtgevers.

Met Hanneke Huls, onze communicatieadviseur, heen en weer gemaild (ping-pongen) noem ik dat over de inhoud van nieuwsbrief nummer 8. Die nieuwsbrief is bijna gereed. Marianne verzendt de brief direct nadat de brief naar de colleges van B en W en GS de deur uit is. Het is naar mijn idee een zeer informatieve nieuwsbrief geworden.

Woensdag de projectgroepvergadering voor komende dinsdag voorbereid. Eindelijk tijd om de discussies in de LinkedIn-groep RUD voor de projectgroepleden te bundelen. Die geven een goed beeld van de actuele discussiethema's rond de RUD-vorming. Een aanrader voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Donderdag een dag verlof genomen om te klussen in het nieuwe huis van mijn zoon.

Vrijdagochtend kreeg ik naar aanleiding van mijn blog van vorige week een mailtje van Folkert Grond, een medewerker van de gemeente Stadskanaal. Ik heb hem direct gebeld om hem te bedanken voor zijn reactie en zijn vragen te beantwoorden.

Ik stel reacties in de vorm van vragen en opmerkingen op mijn blog op prijs, dus…