Acht miljoen naar scholing, digitalisering en innovatie

De provincie investeert € 8 miljoen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de regionale economie. Het geld komt uit het coronafonds, waar in totaal € 11,5 miljoen in zit. Het fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten.

Vernieuwen en vergroenen

We investeren onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen vernieuwen en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling willen we ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening van bedrijven verbetert. Verder vinden we scholing van werkende en werkzoekende Groningers belangrijk. 

Cultuur

Er is speciale aandacht voor de cultuursector en vrijetijdsbedrijven die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Twee van de acht miljoen uit het coronafonds gaat naar ondersteuning en versterking van deze sector. Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt. De mkb-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties. 

Scholing

Met het extra geld wil de provincie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid stimuleren en zorgen voor meer en beter geschoold personeel. Het coronafonds biedt mogelijkheden voor bedrijven die willen investeren in scholing van hun medewerkers of aan mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt en aan de slag willen in een andere sector. 

Innovatie en duurzaamheid

Bij het stimuleren van vernieuwing en groei in de economie zijn verduurzaming en digitalisering erg belangrijk. Ondernemers die hun bedrijf willen vernieuwen, duurzamer willen maken en voorbereiden op de toekomst kunnen gebruikmaken van een mkb-subsidie. Hier reserveren we € 1 miljoen voor. Ook investeren we € 1 miljoen in gezamenlijke robots voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze sector is belangrijk  voor de Groningse economie en door een lagere kostprijs kunnen we in onze provincie in de toekomst blijven concurreren met het buitenland. 

Reserve

Van het provinciale coronafonds is nu € 9,5 miljoen van in totaal € 11,5 miljoen besteed. In juli ging al € 1,5 miljoen naar de anderhalvemeterregeling. De resterende € 2 miljoen reserveren we om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer in het Plan Coronafonds (PDF PDF-bestand, 30 MB).