Aanvullende afspraken regio en Rijk over aanpak gevolgen gaswinning

De provincie en twaalf Groninger gemeenten hebben met het Rijk aanvullende afspraken gemaakt over de aanpak van de gevolgen van de gaswinning. Over de toegestane omvang van de gaswinning bestaat een verschil van mening tussen de regio en minister Henk Kamp. Naast bescherming bieden aan bewoners en het versterken van gebouwen wil de regio ook een verlaging van de gaswinning.

De provincie en twaalf Groninger gemeenten hebben met het Rijk aanvullende afspraken gemaakt over de aanpak van de gevolgen van de gaswinning. Over de toegestane omvang van de gaswinning bestaat een verschil van mening tussen de regio en minister Henk Kamp. Naast bescherming bieden aan bewoners en het versterken van gebouwen wil de regio ook een verlaging van de gaswinning.

Aanpassingen

Het akkoord dat het Rijk, de provincie en de gemeenten in januari 2014 hadden gesloten, is op een aantal punten aangepast:

  • De compensatieregeling voor mensen die hun huis willen verkopen wordt eenvoudiger. Daarnaast wordt er een uitkoopregeling ontwikkeld voor inwoners die hun huis niet kunnen verkopen door aardbevingsschade.
  • Ook inwoners van de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer komen in aanmerking voor een bijdrage van 4.000 euro ter vermeerdering van de waarde van hun woning, als zij meer dan 1.000 euro schade hebben (de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering);
  • Er komt een fonds voor huizen met achterstallig onderhoud;
  • De meerkosten voor versterking van woningen bij verbouw en nieuwbouw worden vergoed.

Nationaal Coƶrdinator

Omdat er de komende jaren veel moet gebeuren om het gehele gebied aardbevingsbestendig te maken, komt er een aparte rijksdienst voor de aanpak en preventie van aardbevingsschade. In deze nieuwe dienst werken het Rijk, de provincie en de gemeenten samen. De nieuwe overheidsdienst krijgt vestigingen in Groningen en Den Haag en wordt aangestuurd door een Nationaal Coƶrdinator.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft aparte afspraken gemaakt met het Rijk. Het Rijk stelt per direct 50 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak in de stad Groningen. Het bedrag is bedoeld om tot oktober de eerste noodzakelijke meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen te betalen.

Aardbevingsbestendig bouwen

Het Rijk heeft ook de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen gepresenteerd. Hoewel het nog niet bekend is om welke woningen en gebouwen het gaat, houden de provincie en gemeenten er rekening mee dat de gevolgen voor inwoners ingrijpend kunnen zijn. Aantallen zijn nog niet bekend, maar in een advies van deskundigen uit de bouwsector wordt gesproken over noodzakelijke versterkingen van tienduizenden woningen. In september 2015 worden de definitieve richtlijnen vastgesteld.