Aanvragen Cultuursubsidie 2013-2016 gestart

Cultuurinstellingen kunnen hun cultuursubsidies voor de periode 2013 tot en met 2016 vanaf nu aanvragen. Deze aanvraag moet voor 1 januari 2011 zijn ingediend bij de provincie Groningen. De nieuwe cultuurnota is er nog niet, maar de uitgangspunten van de subsidieaanvragen zijn al wel vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De Kunstraad Groningen brengt advies uit over de subsidie-aanvragen en coƶrdineert de toetsing.

Vervroegd aanvragen

Als gevolg van de bezuinigingen bij de provincie, gaat er jaarlijks bijna 1,5 miljoen euro minder naar cultuur (1.447.046 euro). Hierdoor is er minder budget om alle cultuurinstellingen te subsidiƫren. De provincie hanteert dus geen zogenoemde kaasschaafmethode, maar maakt nieuwe keuzen die zijn vastgelegd in bestuurlijke en inhoudelijke criteria.

Aanvragen cultuursubsidie 2013-2016

Informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u in het loket: Structurele cultuursubsidie 2013-2016.