Aanscherping regels voor energiezuinig bouwen

Nieuwe stap in energieakkoord tussen Rijk en Noord-Nederland

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) wil samen met Noord-Nederland en belanghebbende partijen scherpere eisen stellen aan de energieprestaties van woningen in de regio. De partijen leggen de afspraken vast in regelgeving die voor het hele Noorden van kracht wordt. Bovendien ontwikkelt het Noorden op aandringen van de bouwsector een nieuwe systematiek om energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De afspraken komen voort uit het Energieakkoord dat Noord-Nederland in oktober 2007 sloot met het Rijk.

Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD), die de bestuurlijke onderhandelingen voerde namens Noord-Nederland, is erg verheugd dat de afspraken nu worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). “Gemeenten en noordelijke bedrijven willen graag innoveren en investeren in energiezuinige bouw. Maar natuurlijk wel onder de voorwaarde dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Aan die voorwaarde kan met de AMvB worden voldaan,” licht zij toe. “Noord-Nederland is straks een innovatief voorbeeldgebied voor duurzaam bouwen èn een lage energierekening,” aldus Tanja Klip-Martin.

De noordelijke overheden zijn blij dat er een weg is gevonden om de noordelijke plannen daadwerkelijk vorm te geven. Zij hebben hun ambities voor de bouw vastgelegd in het 100.000 woningenplan Noord-Nederland. "In dit plan staat onder andere dat voor nieuwbouw niet de landelijke EPC van 0,8 gaat gelden, maar een vernieuwde regionale EPC van 0,5. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Met de voorgestelde AMvB zetten we nu een grote stap richting het realiseren van tenminste 35.000 woningen in de periode tot 2015 die duurzaam zijn gebouwd en energie zuinig zijn", aldus Groningse gedeputeerde Rudi Slager (CU).
Ook willen de overheden dat in die periode 65.000 bestaande woningen met minimaal twee energielabels verbeteren door o.a. isolatie en toepassing van betere technieken.

Het Noorden ontwikkelt de nieuwe energienorm samen met bouwpartijen. “Dat wordt een norm waar de markt veel beter mee uit de voeten kan,” zegt Tanja Klip-Martin. In de nieuwe norm wordt een nadrukkelijk verband gelegd tussen het energieverbruik van woningen en de waardering daarvan. Isolatiewaarde en de warmtevraag van een gebouw zelf wegen bijvoorbeeld zwaarder mee dan nu het geval is.
 
De noordelijke provincies gaan het komend jaar het bedrijfsleven, de woningcorporaties en particulieren informeren en enthousiasmeren. Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel van Fryslân ziet daar ook een belangrijke rol voor gemeenten, architecten en makelaars. “Wij willen kennisuitwisseling en vroegtijdige samenwerking in de bouwketen faciliteren. Zo zorgen we dat grote en kleine ondernemers de beste (isolatie)technieken in kunnen zetten,” aldus de Friese bestuurder.