Aanpassing Provinciale Omgevingsverordening ter inzage

Het ontwerp voor de gedeeltelijke herziening van de Provinciale Omgevingsverordening ligt van woensdag 28 maart 2012 tot en met dinsdag 8 mei 2012 ter inzage op het provinciehuis. Het ontwerp is ook te vinden op onze website. Iedereen kan zijn opmerkingen over het ontwerp per brief of per e-mail laten weten aan het college van Gedeputeerde Staten. De opmerkingen worden vervolgens gebundeld en aangeboden aan Provinciale Staten. Die stellen de aangepaste Provinciale Omgevingsverordening uiteindelijk vast.

 

Het ontwerp voor de gedeeltelijke herziening van de Provinciale Omgevingsverordening ligt van woensdag 28 maart 2012 tot en met dinsdag 8 mei 2012 ter inzage op het provinciehuis. Het ontwerp is ook te vinden op onze website. Iedereen kan zijn opmerkingen over het ontwerp per brief of per e-mail laten weten aan het college van Gedeputeerde Staten. De opmerkingen worden vervolgens gebundeld en aangeboden aan Provinciale Staten. Die stellen de aangepaste Provinciale Omgevingsverordening uiteindelijk vast.

Ruimtelijke plannen

In een Provinciale Omgevingsverordening staan onder andere regels voor gemeentelijke ruimtelijke plannen, voor bescherming van de bodem en het grondwater, en het waterbeheer. Gedeputeerde Staten willen de Provinciale Omgevingsverordening uit 2009 nu op een aantal punten aanpassen. Zo wordt het ontheffingsstelsel afgestemd op de vernieuwde Wet ruimtelijke ordening (Wro) en worden de milieubeschermingsgebieden aangepast. Ook wordt de SER-ladder ge├»ntroduceerd bij het afstemmen van de plannen voor nieuwe woningbouwlocaties. Deze methode zorgt voor een objectieve afweging van woningbouwplannen op regionaal niveau.

Inloopavond

Op maandag 16 april organiseert de provincie Groningen een inloopavond over de aanpassing van de Provinciale Omgevingsverordening. De inloopavond vindt plaats in het Atrium van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers  kunnen de voorstellen voor aanpassing van de Omgevingsverordening inzien en ter plaatse vragen stellen daarover.