Aanpak Zuidelijke Ringweg kan van start gaan

Er kan begonnen worden met de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft tijdens een werkbezoek aan het Noorden op 29 september een handtekening gezet onder het tracébesluit, waarmee het project kan starten. Eind 2014 of begin 2015 zal de aanbesteding plaatsvinden, waarna de werkzaamheden kunnen beginnen.

Er kan begonnen worden met de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft tijdens een werkbezoek aan het Noorden op 29 september een handtekening gezet onder het tracébesluit, waarmee het project kan starten. Eind 2014 of begin 2015 zal de aanbesteding plaatsvinden, waarna de werkzaamheden kunnen beginnen.

Betere doorstroming

Met het project Aanpak Ring Zuid moet de doorstroming van het verkeer (en daarmee de bereikbaarheid van Groningen) verbeteren. Het Julianaplein, die de A7 en de A28 verbindt, wordt ongelijkvloers gemaakt. Dat geldt ook voor het nabijgelegen Vrijheidsplein, die de verbinding vormt tussen de Zuidelijke en Westelijke Ringweg.

Nieuwe op- en afritten

Verder krijgt de Zuidelijke Ringweg een aantal nieuwe op- en afritten, zodat het verkeer sneller de stad in en uit kan. Een aantal oude op- en afritten zal verdwijnen. Een deel van de nieuwe Zuidelijke Ringweg zal ondergronds komen te liggen. Daarboven komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen, waar het huidige Sterrebos deel van gaat uitmaken.

Zuidelijke wijken

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de zuidelijke wijken van Groningen. Sommige straten worden rustiger, andere juist drukker. Voor vier buurten zijn inrichtingsplannen ontworpen en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. Deze plannen zijn gelijktijdig met het tracébesluit openbaar gemaakt.

Ter inzage

Het tracébesluit is de laatste stap in de wettelijke procedure en ligt van 3 oktober tot en met 13 november 2014 ter inzage bij de gemeente Groningen, provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In die periode kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State.