Aanpak westelijk centrumgebied Veendam van start gegaan

De aanleg van de parkeerplaats aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam is op vrijdag 19 juni feestelijk gestart. Daarmee is ook de herontwikkeling van het westelijk deel van het centrum van Veendam officieel begonnen. In het gebied wordt flink geinvesteerd, ook dankzij geld van de provincie. Enkele bestuurders verrichtten de openingshandeling, onder wie gedeputeerde Eelco Eikenaar.

De aanleg van de parkeerplaats aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam is op vrijdag 19 juni feestelijk gestart. Daarmee is ook de herontwikkeling van het westelijk deel van het centrum van Veendam officieel begonnen. In het gebied wordt flink geinvesteerd, ook dankzij geld van de provincie. Enkele bestuurders verrichtten de openingshandeling, onder wie gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Herinrichting

De werkzaamheden bestaan uit de herinrichting van de J.G.Pinksterstraat en de Kerkstraat en de aanleg van ongeveer tweehonderd parkeerplaatsen. Verder komt er een verbinding tussen beide straten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Afsluitingen

De J.G. Pinksterstraat is een belangrijke verbinding van en naar het centrum. Deze weg blijft tijdens de werkzaamheden dan ook zo veel mogelijk open voor het verkeer. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk de weg, vanaf de Winkler Prins tot de Poiesz supermarkt, van 22 tot en met 27 juni 2015 en van 10 tot en met 14 augustus 2015 voor het verkeer af te sluiten. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Compact

De gemeente Veendam investeert al geruime tijd in het compact maken van het kernwinkelgebied. De provincie heeft ook geld gestoken in het project, via
de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3).