Aanpak Oostelijke Ringweg Groningen

De provincie Groningen en de gemeente Groningen werken van 2010 tot 2015 aan een ingrijpende aanpak van de Oostelijke Ringweg Groningen. Het eerstvolgende project is de reconstructie van de aansluiting Lewenborg/Ulgersmaborg. De uitvoering start in het voorjaar van 2010.

Informatieavond voor bewoners

Op donderdag 5 november 2009 organiseren de samenwerkende partijen een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden uit de Groninger wijken Lewenborg en Ulgersmaborg. Tijdens de avond informeren provincie en gemeente de aanwezigen over het uitgewerkte plan. Bewoners en belanghebbenden zijn van harte welkom in het informatiecentrum Oostelijke Ringweg aan het Grondzijl 4 vanaf 19.30 uur.

Ter inzagelegging bestemmingsplan

De voorgenomen ontheffing van het bestemmingsplan voor de aanleg van de nieuwe kruising Kluiverboom/N46/Akeleiweg ligt bij de gemeente Groningen ter inzage tot en met woensdag 11 november 2009. Eventuele zienswijzen kunnen tot en met 11 november 2009 worden ingediend.

Plannen Oostelijke Ringweg

De provincie Groningen en de gemeente Groningen gaan de kruisingen van de Oostelijke Ringweg ongelijkvloers maken. Na de vaststelling van het eindbeeld in het voorjaar van 2009 zijn de provincie en de gemeente van start gegaan met de verdere uitwerkingen van de deeltrajecten. Als eerste is de planuitwerking van het deeltraject rond de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg aan de beurt. Momenteel vindt over dit deeltraject de inspraakperiode plaats. De verdere planuitwerkingen van de kruisingen Kardinge, Beijum-Zuid/de Hunze, Beijum-Noord/de Hunze en Groningerweg volgen later en worden afgesloten met een formele inspraakperiode. Provincie en gemeente informeren omwonenden en belanghebbenden hierover tijdig.

Meer informatie? Kijk dan op www.ringgroningen.nl