Aanpak Oostelijke Ringweg gestart

Het voorbereidend werk voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg in Groningen start op vrijdag 19 maart. Eerst worden ter hoogte van de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg bomen gekapt. Dit is nodig om ruimte te maken voor een tijdelijke weg, voor het viaduct en voor de op- en afritten. Op de plaats van de gekapte bomen worden later nieuwe bomen geplant. Ook worden tien knot-essen verplaatst.

Ongelijkvloers

Vanaf 2010 gaan de provincie Groningen en de gemeente Groningen de kruisingen van de oostelijke ringweg van Groningen ongelijkvloers maken. De kruispunten met verkeerslichten maken plaats voor viaducten en nieuwe op- en afritten. Voorjaar 2009 werd het totale plan voor de oostelijke ringweg vastgesteld. Nu werken de provincie en de gemeente de deelprojecten verder uit. Begonnen wordt met de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, de kruising bij Kardinge en de kruising bij Beijum-Zuid/de Hunze. De kruisingen bij Beijum-Noord/de Hunze en de Groningerweg volgen later. De werkzaamheden gaan circa vier jaar duren.  

Hinder

Tijdens de werkzaamheden zullen niet alle rijstroken van de Oostelijke Ringweg beschikbaar zijn voor het verkeer. Verder wordt het verkeer richting Ulgersmaborg en Lewenborg door middel van borden omgeleid als er werkzaamheden langs de Akeleiweg of Kluiverboom plaatsvinden. Dit geldt ook voor het verkeer vanuit Ulgersmaborg richting Assen/Drachten.  

Informatiecentrum

In een speciaal daarvoor ingericht informatiecentrum aan Grondzijl 23, op bedrijventerrein Ulgersmaborg, kunnen geïnteresseerden iedere woensdag van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor informatie over de werkzaamheden aan de oostelijke ringweg. Uitgebreide informatie en een virtuele impressie zijn te vinden op de website www.ringgroningen.nl.