Aanpak Noordzeebrug officieel van start gegaan

De aanpak van de Noordzeebrug in Groningen is op maandag 17 december officieel gestart. De provincie gaat deze brug over het Van Starkenborghkanaal samen met de gemeente Groningen vervangen. De nieuwe Noordzeebrug wordt hoger zodat schepen met meerdere lagen containers over het kanaal kunnen varen. Verder wordt de nabije kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt, waardoor de verkeerslichten komen te vervallen. De totale investering in het project bedraagt ruim 30 miljoen euro. Gedeputeerde Mark Boumans verrichtte samen met Groninger wethouder Joost van Keulen en hoofdingenieur-directeur Sieben Poel de openingshandeling.

 

De aanpak van de Noordzeebrug in Groningen is op maandag 17 december officieel gestart. De provincie gaat deze brug over het Van Starkenborghkanaal samen met de gemeente Groningen vervangen. De nieuwe Noordzeebrug wordt hoger zodat schepen met meerdere lagen containers over het kanaal kunnen varen. Verder wordt de nabije kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt, waardoor de verkeerslichten komen te vervallen. De totale investering in het project bedraagt ruim 30 miljoen euro. Gedeputeerde Mark Boumans verrichtte samen met Groninger wethouder Joost van Keulen en hoofdingenieur-directeur Sieben Poel de openingshandeling.

Dieper en breder

De provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Het doel is om ervoor te zorgen dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Het gaat hierbij om schepen van 110 bij 11,4 meter, met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Over de gehele vaarweg gezien is dit een hele klus; ongeveer 30 bruggen en sluizen moeten hoger en breder worden gemaakt. Ook is het nodig om de vaarweg uit te baggeren tot 5 meter diep. Een groot aantal bruggen, zoals die bij de Oostersluis in Groningen, is al vernieuwd. Nu is het de beurt aan de Noordzeebrug, een vaste hoge brug met een doorvaarthoogte van 9.10 meter. De brug wordt circa 3 meter hoger gemaakt.

Samenwerking wegbeheerders

In het project ‘Aanpak Noordzeebrug’ werken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen samen. Zij financieren ook het project. Rijkswaterstaat  heeft subsidie verstrekt voor de voorbereiding en het bouwen van de Noordzeebrug. De provincie Groningen is trekker van het project en heeft de planvorming en voorbereiding gedaan in samenwerking met de gemeente Groningen. De provincie zal ook de werkzaamheden voor haar rekening nemen. Onlangs is er een inloopavond georganiseerd voor bedrijven en omwonenden over de plannen. Momenteel werken we hard aan de werkomschrijvingen van de diverse deelprojecten. Het eerste deelproject, het verleggen van het fietspad en de aanleg van een tijdelijke weg, is al aanbesteed. Aannemer Heijmans gaat dit eerste deelproject uitvoeren.

Lees meer over de aanpak van van de Noordzeebrug op onze website. Daar vindt u ook de planning van de werkzaamheden.