Aanpak kade oostkant Noord-Willemskanaal gaat langer duren

De aanpak van de kades van het Noord-Willemskanaal tussen Groningen en Haren gaat langer duren dan verwacht. Tussen de Meerwegbrug in Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in de stad zijn de damwanden en de beschoeiingen vervangen. Bij die werkzaamheden zijn in de dijk ter hoogte van Haren twee verzakkingen ontstaan. Door de verzakkingen van de dijk is er schade ontstaan aan het fietspad langs de oostkant van het kanaal, aan de kant van de A28. Fietsers kunnen hier voorlopig geen gebruik van maken.

De aanpak van de kades van het Noord-Willemskanaal tussen Groningen en Haren gaat langer duren dan verwacht. Tussen de Meerwegbrug in Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in de stad zijn de damwanden en de beschoeiingen vervangen. Bij die werkzaamheden zijn in de dijk ter hoogte van Haren twee verzakkingen ontstaan. Door de verzakkingen van de dijk is er schade ontstaan aan het fietspad langs de oostkant van het kanaal, aan de kant van de A28. Fietsers kunnen hier voorlopig geen gebruik van maken.

Onderzoek

De provincie Groningen onderzoekt eerst wat de oorzaak van de verzakkingen is en gaat in overleg met waterschap Hunze en Aa's werken aan het herstel van de schade. Naar verwachting zal het zeker nog tot half mei duren voor de fietsverbinding weer opengaat. In overleg met het waterschap zijn er tijdelijke maatregelen getroffen om de dijk op hoogte te houden. Hiervoor zijn zandzakken op de dijk geplaatst.