Aanleg nieuwe oostelijke ontsluitingsweg Bedum van start gegaan

De aanleg van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum is officieel begonnen. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland gaven daarvoor op vrijdag 27 september het startsein, met een graafmachine.

Bedum veiliger

Met de aanleg van een rondweg aan de oostkant wordt het centrum van Bedum veiliger en leefbaarder. Nu vinden inwoners het centrum onveilig door het vele vrachtverkeer dat door het dorp rijdt. De maximaal toegestane snelheid op de nieuwe weg wordt 60 kilometer per uur.

Werkzaamheden

Vanaf de huidige N993 komt de nieuwe weg in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzij te liggen. In 2020 bouwt ProRail de spooronderdoorgang voor het verkeer onder deze spoorlijn. Vanaf deze spooronderdoorgang loopt de nieuwe weg tot aan de zuivelfabriek FrieslandCampina Domo. Over het Boterdiep komt nog een nieuwe beweegbare brug, die de fabriek met de rondweg verbindt. 

De werkzaamheden zijn in de loop van 2021 klaar. In het project werkt de provincie Groningen samen met ProRail en de gemeente Het Hogeland.