Aanleg nieuwe natuur bij Westerbroek van start

In Westerbroek wordt een nieuw stuk natuur aangelegd. Het gebied is 80 hectare groot en verbindt 't Roegwold met de natuur van het Zuidlaardermeergebied. Dieren, zoals otters en ringslangen, kunnen zich straks via faunapassages verplaatsen tussen beide natuurgebieden. Inmiddels zijn er vier van deze faunapassages aangelegd. Half juni beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe natuur. 

Grond opnieuw gebruikt

Tussen het natuurgebied Westerbroek en ’t Roegwold wordt een slenk aangelegd. Dit is een watergeul met aan beide kanten natuurvriendelijke oevers, waar verschillende dieren zich kunnen vestigen en verplaatsen. Om de watergeul te kunnen aanleggen wordt tot en met het voorjaar van 2021 zo’n 200.000m3 grond afgegraven en verplaatst. De afgegraven grond wordt elders in het gebied opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor wallen, het ophogen van stukken grond of om sloten te dempen. Bij de Borgmeren en bij het wandelpad door het natuurgebied Westerbroek komen uitkijkheuvels, zodat bezoekers een mooi uitzicht hebben over het gebied. 

Otters

De ecologische verbindingszone Westerbroek verbindt het natuurgebied 't Roegwold met de natuur van het Zuidlaardermeergebied en is de ontbrekende schakel tussen beide gebieden. Dankzij de natuurverbinding kunnen in de toekomst dieren tussen beide gebieden heen en weer trekken. Daarbij gaat het vooral om de otter. Na de aanleg van de faunapassage onder de provinciale weg is in de omgeving al een otter gezien. Andere dieren, zoals hermelijnen, wezels, kikkers en ringslangen kunnen ook gebruikmaken van deze verbinding. 

Planning

Half juni wordt begonnen met de werkzaamheden. Er wordt in fasen gewerkt in verschillende deelgebieden. De totale werkzaamheden moeten in maart 2021 klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden komt er meer vrachtverkeer voor op de lokale wegen. Prolander voert het project namens de provincie uit.