Aanleg nieuwe brug Aduard kan beginnen

De financiering voor de vervanging van de brug bij Aduard is rond. Vorig najaar besloot de provincie om bij Aduard alvast te beginnen met de aanleg van de rondweg in aansluiting op de brug bij Nieuwklap. Dit in afwachting van een besluit over de nieuwe brug bij Aduard. Inmiddels is het Rijk het met de provincie en de gemeente Zuidhorn eens geworden over de financiering.

De financiering voor de vervanging van de brug bij Aduard is rond. Vorig najaar besloot de provincie om bij Aduard alvast te beginnen met de aanleg van de rondweg in aansluiting op de brug bij Nieuwklap. Dit in afwachting van een besluit over de nieuwe brug bij Aduard. Inmiddels is het Rijk het met de provincie en de gemeente Zuidhorn eens geworden over de financiering.

Goede verbinding

Het vervangen van de brug bij Aduard kost bijna 18 miljoen euro. De nieuwe brug sluit aan op de rondweg om Aduard. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels begonnen. Verkeer uit de omgeving van Aduard krijgt een goede verbinding met de provinciale weg N355 naar de stad Groningen. Daarmee verdwijnt het doorgaande (vracht)verkeer uit het dorp Aduard en verbeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook het bedrijventerrein van Aduard wordt beter ontsloten via de rondweg. Bij Nieuwklap sluit de rondweg met een viaduct aan op de provinciale weg N355 tussen Groningen en Zuidhorn. Nu de financiering rond is, kan de voorbereiding van de bouw beginnen. Naar verwachting wordt de nieuwe brug in eind 2017 of begin 2018 in gebruik genomen. Dit is afhankelijk van eventuele grondaankoop.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De bruggen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden vervangen, omdat ze oud en versleten zijn en om  de vaarweg geschikt te maken voor grotere schepen. Ook wordt de vaarweg dieper en breder gemaakt. Kijk voor meer informatie op lemmer-delfzijl.nl.