Aanleg Fietsroute Plus tussen Nieuwklap en Groningen van start

Vanaf maandag 28 februari beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor het tweede deel van de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen. Het eerste gedeelte tussen Zuidhorn en Nieuwklap is inmiddels klaar. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers geleid over het fietspad aan de noordkant van de Friesestraatweg. Het autoverkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking op het wegvak waarlangs gewerkt wordt.

Vanaf maandag 28 februari beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor het tweede deel van de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen. Het eerste gedeelte tussen Zuidhorn en Nieuwklap is inmiddels klaar. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers geleid over het fietspad aan de noordkant van de Friesestraatweg. Het autoverkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking op het wegvak waarlangs gewerkt wordt.

Werkzaamheden

Vanaf week 9 (28 februari t/m 4 maart) beginnen de voorbereidende werkzaamheden op het tweede deel, tussen Nieuwklap en Groningen. De aannemer begint dan met het verwijderen van het bestaande fietspad. Het fietspadgedeelte tussen het Sollepad en de Prof. Uilkensweg blijft voorlopig wel beschikbaar. De werkzaamheden hieraan zullen vooraf met de scholen De Hoeksteen en De Vlint worden afgestemd. Nadat het bestaande fietspad verwijderd is, worden de kabels en leidingen verwijderd en verlegd. Enkele weken hierna start de aannemer vanaf Nieuwklap met de werkzaamheden voor het nieuwe fietspad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de bouwvakvakantie. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten fietsers gebruik maken van het fietspad aan de noordzijde van de Friesestraatweg. Dit wordt met borden aangegeven. Fietsers kunnen gebruik maken van de bestaande fietsoversteken. In verband met de veiligheid wordt de maximumsnelheid voor het autoverkeer tijdens de werkzaamheden verlaagd naar  50 km/uur.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat comfortabeler en breder is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.