Aanleg fietspad tussen Mensingeweer en Baflo 8 juni van start

Van 8 juni tot en met eind augustus vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van een fietspad tussen Mensingeweer en Baflo. De bestaande kabels en leidingen worden dan verlegd. Vanaf september wordt begonnen met de aanleg van het fietspad dat de veiligheid voor fietsers moet verbeteren. In november kan het fietspad in gebruik genomen worden.

Van 8 juni tot en met eind augustus vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van een fietspad tussen Mensingeweer en Baflo. De bestaande kabels en leidingen worden dan verlegd. Vanaf september wordt begonnen met de aanleg van het fietspad dat de veiligheid voor fietsers moet verbeteren. In november kan het fietspad in gebruik genomen worden.

Wat gaat er gebeuren?

Het fietspad komt aan de noordkant van de Matthenesserweg/Eenrumerweg te liggen, aan de overkant van de bestaande sloot. Bij de woningen bij 'De Maar' wordt de provinciale weg gedeeltelijk omgelegd om ruimte te maken voor het vrijliggende fietspad. In de bebouwde kom van Baflo rijdt het fietsverkeer op de rijbaan. Naast de aanleg van het fietspad wordt de kruising met de Eenrumerweg in Baflo aangepast, zodat het voor fietsers gemakkelijker wordt om de weg over te steken. Wij voeren de werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeenten De Marne en Winsum.

Meer informatie over de aanpak van de provinciale weg N361 is te vinden op www.n361veilig.nl.