Aandeelhouders willen miljoenen investeren in Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde moet een toegangspoort voor het Noorden worden, met meer commerciële vluchten. Daarvoor is een miljoeneninvestering nodig. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo besloten. De vijf overheden zijn aandeelhouders van de luchthaven. De plannen worden nog besproken in Provinciale Staten en de gemeenteraden.

Economische ontwikkeling

De vijf colleges kiezen voor meer commerciële vluchten, omdat zij de ontwikkeling van de luchthaven belangrijk vinden voor de economie in het Noorden. Een goede luchtverbinding zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee voor meer werkgelegenheid. Er wordt nog onderzocht hoe hoog de investering moet zijn en hoe de verdeling plaatsvindt. De komende tijd gaan de aandeelhouders ook op zoek naar financiële steun vanuit het bedrijfsleven.

Plannen voorgelegd

De afgelopen weken zijn er drie toekomstplannen voorgelegd aan inwoners en bedrijven. Van de bijna 2.600 respondenten sprak 86 procent zijn voorkeur uit voor de optie 'toegangspoort voor het Noorden'. De andere scenario's waren doorgaan als klein vliegveld, zonder commerciële vluchten ('afbouwen'), of doorgaan als vliegveld met alleen vakantievluchten ('continueren'). De drie voorgelegde scenario's kwamen voort uit een onderzoek dat de vijf aandeelhouders hebben laten doen naar de toekomst van de luchthaven.