Aandacht voor recreatieve routes bij wegenprojecten

De provincie en de Groninger gemeenten gaan bij het plannen van wegenbouwprojecten meer rekening houden met de aanwezigheid van recreatieve routes. Op initiatief van het Rijk heeft de provincie hiervoor samen met de gemeenten, de stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen op 21 september een overeenkomst ondertekend.

De provincie en de Groninger gemeenten gaan bij het plannen van wegenbouwprojecten meer rekening houden met de aanwezigheid van recreatieve routes. Op initiatief van het Rijk heeft de provincie hiervoor samen met de gemeenten, stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen op 21 september een overeenkomst ondertekend.

Recreatieve routes

Landelijk is  een speciale digitale kaart ontwikkeld waarop de recreatieve routes ingetekend zijn. Beleidsmakers kunnen deze kaart gebruiken bij het ontwikkelen van hun plannen. Tot nu toe werd bij de aanleg en het onderhoud aan wegen en de bouw van bruggen niet altijd rekening gehouden met bestaande wandel-, fiets-, en vaarroutes. Daardoor kwam het voor dat doorgaande routes doorsneden werden.

Eerste provincie

Groningen is de eerste provincie waar een overeenkomst is ondertekend. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar de andere provincies volgen. Met het convenant spreken de provincie, de gemeenten, het Routebureau Groningen en stichting Het Groninger Landschap af dat ze in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om een goede oplossing te vinden.