Aandacht voor licht, geluid en trillingen bij plannen Groningen Spoorzone

De provincie Groningen en de gemeente Groningen gaan bij de uitvoering van de plannen voor Groningen Spoorzone extra aandacht besteden aan de effecten voor licht, geluid en trillingen in de omgeving. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid op het vernieuwde station, met name in de nieuwe voetgangerstunnel. Dit naar aanleiding van reacties van omwonenden en andere belanghebbenden, die tussen 25 april en 2 juni konden reageren op de plannen.

De provincie Groningen en de gemeente Groningen gaan bij de uitvoering van de plannen voor Groningen Spoorzone extra aandacht besteden aan de effecten voor licht, geluid en trillingen in de omgeving. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid op het vernieuwde station, met name in de nieuwe voetgangerstunnel. Dit naar aanleiding van reacties van omwonenden en andere belanghebbenden, die tussen 25 april en 2 juni konden reageren op de plannen.

Sporen en perrons

De komende jaren worden de sporen en perrons op en rondom het Hoofdstation van Groningen aangepast om in te spelen op het groeiend aantal reizigers. Ook worden bij het Hoofdstation de  mogelijkheden onderzocht voor een bustunnel en fietstunnel. Dit is het project Groningen Spoorzone.

Reacties

De plannen voor het project hebben 86 reacties opgeleverd en in totaal zo’n 200 vragen opmerkingen en suggesties. De reacties en suggesties zijn meegenomen in de besluitvorming van de gemeente de en de provincie. De colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Straten hebben besloten dat de plannen voor Groningen Spoorzone uitgevoerd kunnen worden. De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten nog instemmen. De behandeling van de plannen staat gepland in september.

De belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van de plannen zijn als volgt: 

  • Bij de Rouaanstraat in Haren komt mogelijk een wal of geluidscherm om de effecten van licht of geluid te beperken.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de sociale veiligheid op het Hoofdstation en de bij nieuwe voetgangerstunnel.
  • Er komt definitief een bustunnel onder het spoor (kosten: bijna 30 miljoen euro) zodat het busverkeer beter doorstroomt. Aan de zuidkant van het station komen nieuwe bushaltes.
  • De gemeente wil een fietstunnel aanleggen die aansluit op het Stadsbalkon aan de voorkant van het station. Aan de achterkant van het station moet ook een ondergrondse fietsenstalling komen met ruimte voor 4000 fietsen. De Stuurgroep Groningen Spoorzone ondersteunt deze plannen.

De gesprekken met de omgeving over het project gaan de komende maanden door.

Meer over het project Groningen Spoorzone is te vinden op www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.