Aandacht voor fietsers bij bouw nieuwe Noordzeebrug

Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. Zij moeten straks bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014, omrijden via de Gerrit Krolbrug of de Walfridusbrug. Dit betekent dat de route voor fietsers straks over het algemeen ongeveer 1,5 kilometer langer is. De toekomstige aannemer heeft als uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers en krijgt een extra beloning als hij met een gepast en betaalbaar alternatief komt voor het omrijden.

 

Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. Zij moeten straks bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014, omrijden via de Gerrit Krolbrug of de Walfridusbrug. Dit betekent dat de route voor fietsers straks over het algemeen ongeveer 1,5 kilometer langer is. De toekomstige aannemer heeft als uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers en krijgt een extra beloning als hij met een gepast en betaalbaar alternatief komt voor het omrijden.

Resultaten

Iedere dag maken 2400 (brom)fietsers gebruik van de Noordzeebrug. Uit een enquête onder de fietsers blijkt dat de meeste respondenten (39 procent) 6 minuten omfietsen acceptabel te vinden. 35 procent geeft aan maximaal 10 tot en met 12 minuten om te willen rijden. Ruim 44 procent van de respondenten gebruikt het fietspad om naar het werk te gaan, gevolgd door respondenten die naar school (17 procent) gaan. De meeste respondenten (73 procent) gaven aan de alternatieve route via de Gerrit Krolbrug de voorkeur te geven. Er zijn diverse alternatieven bedacht, zoals een tijdelijke fietsbrug, het inzetten van een fietsbus en het gebruik van een pontje. De meeste alternatieven brengen echter veel extra kosten met zich mee. De meest voor de hand liggende oplossing is dan ook omfietsen via de Gerrit Krolbrug. De resultaten van de fietsenquête zijn inmiddels met de Fietsersbond besproken.

Voor meer informatie zie ook  www.ringgroningen.nl en via Twitter @ringgroningen.