Aan het werk in de Eems-Dollard

Eindelijk, we gaan aan het werk in de Eems-Dollard! Daarover heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vrijdag de Tweede Kamer een brief gestuurd. We hebben met haar afspraken gemaakt om met een aantal pilots te beginnen om de vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken.

 

Eindelijk, we gaan aan het werk in de Eems-Dollard! Daarover heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vrijdag de Tweede Kamer een brief gestuurd. We hebben met haar afspraken gemaakt om met een aantal pilots te beginnen om de vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken.
 
Voor 2016 en 2017 hebben we nu het geld bij elkaar om slib uit het systeem te halen. Want het water wordt alsmaar troebeler doordat het slib nauwelijks meer plek heeft om te bezinken. Met elk getij komt het opnieuw in beweging, met als gevolg dat het planten- en dierenleven in dit mooie stukje van de Waddenzee erop achteruit gaat.
 
Maar daar willen we dus een einde aan maken. Met de pilots gaan we kijken wat werkt en wat beter kan. Door het slib op land te brengen, doen we eigenlijk iets wat heel gewoon was: van slib land maken. Alleen polderen we nu niet meer nieuw land in, maar gaan we hier en daar ons land verhogen met slib. Of laten we het slib en de klei uit zee inklinken om het te kunnen gebruiken voor dijkversterkingen.

Dit succes is een mijlpaal in het bestaan van 'Ecologie en Economie in Balans', waarvan ik voorzitter mag zijn. In 'Ecologie en Economie in Balans' zijn natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd, zoals Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en het Groninger Landschap. Maar ook het bedrijfsleven (SBE, Groningen Seaports) en de provincie. Waar bedrijfsleven en natuurorganisaties elkaar eerder het leven zuur maakten, werken zij nu eendrachtig samen. Hoe bijzonder is dat?
 
Het idee achter deze samenwerking is dat er ruimte ontstaat in de Eemshaven voor nieuwe bedrijvigheid als de omringende natuur in een goede staat verkeert. En dat samenwerking loont, bewijst deze afspraak. Persoonlijk denk ik dat deze vorm van samenwerken de natuurorganisaties meer brengt dan hun eerdere werkwijze: naar de rechter stappen als het je niet zint.
 
Volgend jaar bekijken de minister en ik hoe ver we zijn met de opzet en uitwerking van de pilots, en wat de eerste resultaten zijn. Op basis daarvan vernieuwen we de afspraken. Zo ver is het nog niet, maar duidelijk is dat we na jaren van praten en onderzoeken nu echt de mouwen kunnen opstropen. De Eems-Dollard wordt opgeknapt!