Aan de slag met wonen in Noord- en Midden-Groningen

Investeren in de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid in Noord- en Midden-Groningen op peil houden zodat deze regio aantrekkelijk blijft voor haar inwoners. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen dat op 11 april is vastgesteld.   

Huidige situatie

In het onderzoek wordt vastgesteld dat de bewoners van de onderzochte gemeenten kampen met de gevolgen van krimp, achterblijvende leefbaarheid en problemen op de huur- en koopmarkt. De aardbevingen versterken deze situatie en vergroten het verschil met andere regio's.

Perspectief

De inwoners kan perspectief worden geboden op beter wonen in een leefbare regio door aan te sluiten op hun woonwensen en door de bewoners regie te geven over hun eigen woonsituatie. Er is geld nodig voor doorstroming en voor vernieuwing van alle dorpen en wijken. De versterkingsplannen bieden kansen om te investeren in de kwaliteit van woningen, omgeving en leefbaarheid.

Opdrachtgevers Woningmarkt- en bewonersonderzoek

De gemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (MEDAL-gemeenten) en de woningcorporaties hebben opdracht gegeven voor het woningmarktonderzoek. In alle aardbevingsgemeenten is in opdracht van de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) een bewonersonderzoek uitgevoerd naar het effect van de aardbevingen op de leefbaarheid. Hierbij gaat het om de gemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum  (MEDAL-gemeenten) en Bedum, Winsum, Ten Boer en Midden-Groningen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het Hoofdrapport Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen en in de samenvatting.