95.000,- euro voor onderzoek netwerk duurzame energie in Delfzijl

De provincie Groningen draagt ruim 95.000,- euro bij aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenaamde Green Grid bij industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Het gaat om een netwerk waarmee levering, afname en uitwisseling kan plaatsvinden van waterstof en synthesegas (mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas). Een Green Grid kan de industrie een goedkoper en duurzamer alternatief voor aardgas bieden.

 

De provincie Groningen draagt ruim 95.000,- euro bij aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenaamde Green Grid bij industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Het gaat om een netwerk waarmee levering, afname en uitwisseling kan plaatsvinden van waterstof en synthesegas (mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas). Een Green Grid kan de industrie een goedkoper en duurzamer alternatief voor aardgas bieden.

Economie en energie

Het onderzoek biedt inzicht in onder meer vraag en aanbod van waterstof en syngas, de mogelijke route van de leidingen en de economische haalbaarheid. Het vergroenen van industriegebied Oosterhorn is een punt van aandacht van de provincie en belangrijk voor het beleid rond zowel economie als energie. Een Green Grid draag bij aan de verduurzaming van de haven, maar ook aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en de werkgelegenheid. Verder zal het energienetwerk helpen bij het de ontwikkeling van kennis over duurzame energie.

Het onderzoek bouwt voort op het project van Heveskes Energy, dat deel uitmaakt van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG3). Naar verwachting kunnen de eerste resultaten eind 2012 al geboekt worden.