8,4 miljoen subsidie voor projecten die leefbaarheid verbeteren

De provincie steekt in totaal 8,4 miljoen euro in negen projecten die helpen de leefbaarheid te verbeteren in verschillende gemeenten. Veruit het meeste geld gaat naar de aanpak van dorpscentra in Noord- en Oost-Groningen: 7,8 miljoen euro. Verder draagt de provincie bij aan de bouw van accommodaties in Baflo-Rasquert en Grootegast (500.000 euro) en de sloop van woningen in de gemeente Oldambt (100.000 euro). Daarmee zijn de eerste subsidies uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid toegekend.

Aanpak dorpscentra

De dorpscentra van Musselkanaal, Oude Pekela, Winschoten, Uithuizen, Appingedam en Meeden krijgen de komende jaren een nieuw aangezicht. In een aantal dorpskernen worden leegstaande (verpauperde) panden gesloopt, zodat het winkelgebied kleiner wordt. Dat zorgt voor een compact en toekomstbestendig dorpscentrum. Ook de openbare ruimten worden aangepakt en opnieuw ingericht. Met de subsidies van de provincie Groningen wordt er in deze plaatsen voor in totaal 40 miljoen euro geïnvesteerd. De plannen zijn ontwikkeld door de gemeenten, in overleg met dorpsverenigingen, woningcorporaties en ondernemers.

Nieuwe voorzieningen en sloop

Er gaat ook geld van de provincie naar de bouw van nieuwe accommodaties. Bij Baflo en Rasquert komt een kind- en sportcentrum, waar basisscholen gebruik van kunnen maken. Het nieuw te bouwen multifunctionele centrum in Grootegast is bedoeld voor voetbal-, muziek- en cultuurverenigingen. Tot slot draagt de provincie bij aan de sloop van woningen in de gemeente Oldambt. Particuliere eigenaren kunnen een financiële bijdrage krijgen van maximaal 10.000 euro voor de sloopkosten van hun woning. Dat geld komt uit een speciaal fonds, dat onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid.

Eerst ronde subsidieaanvragen

De afgelopen tijd konden projectgroepen hun subsidieaanvraag indienen voor het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Deze eerste ronde leverde in totaal 31 aanvragen op, waarvan er dus negen zijn gehonoreerd. De provincie heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingssysteem, omdat het budget beperkt was. De provincie gaat met de indieners van de projecten die geen subsidie hebben ontvangen, in gesprek. Mogelijk dat de projecten in een volgende ronde in aanmerking kunnen komen.