Weer vier fietsverbindingen in onze provincie verbeterd

De provincie gaat nog eens vier fietsverbindingen in Groningen verbeteren. Zo komt er een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek, een fietsbrug bij Zoutkamp en wordt de bestaande fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl verbeterd. In totaal gaat het om een investering van € 6.5 miljoen. Eind dit jaar beslist de provincie over nog eens € 13 miljoen aan investeringen in het fietsverkeer in Groningen. Zo maakt de provincie fietsen veiliger en nog aantrekkelijker.  

Fietsverbinding Zuidhorn-Leek    

De provincie trekt € 3,2 miljoen uit voor een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek. Fietsers delen de provinciale weg N978 nu met auto-, vracht- en landbouwverkeer. Het is een drukke weg waar hard wordt gereden. De fietsroute tussen Zuidhorn en Leek is een belangrijke verbinding voor scholieren. De provincie, gemeente Westerkwartier en de omgeving bepalen de komende maanden waar het fietspad moet komen te liggen. Bij voorkeur moet dat een vrij liggend fietspad worden.

Fietsbrug en fietspad Zoutkamp

Er is ruim € 1,5 miljoen beschikbaar voor een nieuwe fietsbrug over het Reitdiep in Zoutkamp. Fietsers delen de Reitdiepbrug nu met autoverkeer. Het is een drukke en toeristische fietsroute, die onderdeel is van het Rondje Lauwersmeer. Met een fietsbrug direct naast de bestaande autobrug worden auto- en fietsverkeer op de Nitterweg (N388) van elkaar gescheiden. Dat is veiliger en comfortabeler voor fietsers. Aansluitend op de fietsbrug wil de provincie een nieuw fietspad aanleggen ten oosten van de N388 tussen de Sluisweg en S.H. Woldringhstraat. Zo komt er een comfortabele doorlopende fietsverbinding door Zoutkamp. Hier trekken we € 330.000 voor uit. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is ook subsidie beschikbaar gesteld voor de fietsbrug. 

Fietsroute Appingedam-Delfzijl

Ook de bestaande fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl wordt verbeterd. In Appingedam wordt de Eemsdelta Campus gebouwd, waar vanaf het schooljaar 2022/2023 1.700 leerlingen gebruik van maken. Tegelijkertijd wordt ook de fietsverbinding aangepakt. De provincie en de gemeente Eemsdelta hopen dat de fietsverbinding klaar is bij de opening van de Campus. De provincie stelt € 1.350.000 beschikbaar voor het project.

Fietspad Veendam-Pekela

We dragen € 56.000 extra bij aan de aanleg van een fietspad langs de Drieborghweg bij Veendam. Het fietspad is onderdeel van de fietsroute tussen Veendam en Pekela via Zuidwending. Nu delen fietsers de weg met auto's en landbouwvoertuigen. Een apart fietspad moet het veiliger maken voor fietsers. De gemeente Veendam kreeg al eerder subsidie van de provincie voor dit project. Het fietspad is begin 2022 klaar.

Fietsvriendelijke provincie

Dit jaar is nog eens € 13 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van fietsverbindingen. In oktober 2021 beslissen we over nieuwe fietsprojecten. We werken continu aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en moedigen het fietsen aan. Zo wordt Groningen steeds meer een fietsvriendelijke provincie. Meer over de fietsambities van de provincie valt te lezen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023.