40 miljoen euro subsidie voor chemische bedrijven in Eemsdelta

De provincie Groningen stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014). Dit is een investeringsregeling voor de chemische industrie in de Eemsdelta voor vier jaar. Provinciale Staten nemen hierover in september een besluit. Een team dat bestaat uit René Scheffers, Eertwijn van den Dool en Monique Smit gaat de uitkomsten van het rapport 'Chemiecluster Eemsdelta op stoom' uitvoeren.

De provincie Groningen stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014). Dit is een investeringsregeling voor de chemische industrie in de Eemsdelta voor vier jaar. Provinciale Staten nemen hierover in september een besluit. Een team dat bestaat uit René Scheffers, Eertwijn van den Dool en Monique Smit gaat de uitkomsten van het rapport 'Chemiecluster Eemsdelta op stoom' uitvoeren.

Nieuwe toekomst

Het plan 'Chemiecluster op stoom' richt zich onder andere op de verduurzaming van de chemische industrie en voldoende werkgelegenheid in de regio. Bedrijven kunnen gedurende vier jaar subsidies voor investeringsprojecten aanvragen.

Centraal beheer

De nieuwe organisatie gaat een zogenaamde Utiliteiten Entiteit oprichten om het gebruik van de infrastructuur rond stoom, water en gas centraal te beheren. Om de werkgelegenheid te verbeteren gaan Groningen Seaports, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de chemiebedrijven samenwerken om nieuwe bedrijven in de Eemsdelta aan te trekken. Ook wil men belemmerende wetten en regels op het gebied van veiligheid en milieu aanpakken.

Overleg

Het team overlegt met vertegenwoordigers van Groningen Seaports, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, de provincie en gemeenten over de voortgang van de plannen.