3D Duurzaam Brederoschool winnende project Groenste Groninger

Marike Venema, directeur van de Brederoschool in Groningen, is met haar project 3D Duurzaam verkozen tot Groenste Groninger. Het gebouw van de Brederoschool is duurzaam ingericht door het gebruik van zonnepanelen. Ook de leerlingen worden bewust gemaakt duurzaam te leven. Verder kunnen buurtbewoners binnenkort terecht op de Brederoschool voor laagdrempelige informatie over groene energie en duurzaamheid. Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en Groninger wethouder Jan Seton reikten de winnaar een cheque uit van 5.000,- euro. Dat bedrag is bestemd voor een duurzaam doel.

 

Marike Venema, directeur van de Brederoschool in Groningen, is met haar project 3D Duurzaam verkozen tot Groenste Groninger. Het gebouw van de Brederoschool is duurzaam ingericht door het gebruik van zonnepanelen. Ook de leerlingen worden bewust gemaakt duurzaam te leven. Verder kunnen buurtbewoners binnenkort terecht op de Brederoschool voor laagdrempelige informatie over groene energie en duurzaamheid. Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en Groninger wethouder Jan Seton reikten de winnaar een cheque uit van 5.000,- euro. Dat bedrag is bestemd voor een duurzaam doel.

Jury

Venema heeft gewonnen omdat de jury vond dat de impact, de toepasbaarheid en het bereik van haar project grootst was. Dat de jeugd erbij betrokken is, speelde ook mee. De jury werd gevormd door Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Hans Overdiep (manager energietransitie GasTerra) en Reinder Hoekstra (directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe).

Verliezende finalisten

Een van de verliezende finalisten was Jelle Medema, die met zijn project 'Makkelijke moestuin voor gezondere kinderen' jeugd de kans biedt om groente te verbouwen in een eigen moestuin. De andere genomineerde was Peter van der Klok, die een bedrijf heeft dat zich bezighoudt met duurzame innovaties voor onder meer transportbedrijven.

Meer informatie is te lezen op http://groenstegroninger.nl/.