37 insprekers bij hoorzitting Provinciaal Omgevingsplan

In totaal 37 mensen maakten woensdag 13 mei gebruik van de gelegenheid om de Statencommissie Omgeving en Milieu toe te spreken over het Provinciaal Omgevingsplan (POP). De hoorzitting was de laatste mogelijkheid om te reageren op het POP voorstel van Gedeputeerde Staten (GS). Het POP bevat het voorgenomen provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen 2009-2013.

Met behulp van de hoorzitting wilde de commissie een beeld krijgen van de visies die over het POP leven en belangstellenden de mogelijkheid bieden hun mening te geven. De hoorzitting duurde de gehele dag. Diverse onderwerpen, zoals windenergie, natuur en landschap, intensieve veehouderij en woningbouw kwamen aan bod.  
Deelnemers aan de hoorzitting konden zich richten op door GS buiten behandeling gelaten of onderbelichte zaken. In de eerst volgende commissievergadering van 20 mei betrekt de Statencommissie Omgeving en Milieu de reacties bij de bespreking van het POP.
Op 17 juni stellen Provinciale Staten het POP en de Omgevingsverordening voor de periode 2009-2013 definitief vast. Beide vergaderingen zijn openbaar.