3,6 miljoen voor cultuuronderwijs in Groningen

De provincie en de gemeente Groningen stellen de komende vier jaar ruim € 3,6 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Groningen. Op deze manier krijgen duizenden leerlingen op de basisschool lessen op het gebied van dans, erfgoed en theater. Ook krijgen leraren trainingen om cultuur en creativiteit te verbinden aan vakken als taal en rekenen. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door de provincie en de gemeente Groningen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie verdubbelt het bedrag vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Ook kinderopvang en voortgezet onderwijs

De afgelopen jaren maakten al 226 Groningse scholen gebruik van de regeling. Nieuw is dat de komende jaren ook de kinderopvang en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen worden betrokken. Naast de basisscholen in de provincie en gemeente, kan nu ook het voortgezet onderwijs een beroep doen op het beschikbare geld. Hierdoor kunnen deze scholen ook hun cultuuronderwijs verbeteren, bijvoorbeeld door samen projecten te ontwikkelen met culturele instellingen of door de kunstvakken te verbinden met andere vakken.