3,5 miljoen voor aanpak voorzieningen Eemsdelta en Oost-Groningen

De provincie Groningen steekt meer dan 3,5 miljoen euro in projecten om de leefbaarheid in de Eemsdeltaregio en Oost-Groningen te verbeteren. Het geld wordt vooral gebruikt om dorpshuizen op te zetten of aan te pakken. De subsidies komen uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, een subsidieregeling bedoeld om de voorzieningen in de Eemsdeltaregio, Oost-Groningen en de gemeente de Marne op peil te houden.

Eemsdeltaregio

In Uithuizen wordt het winkelcentrum aangepakt. De gemeente Eemsmond krijgt ruim 1,4 miljoen euro voor onder meer de sloop van leegstaande en verpauperde panden en een opknapbeurt van het centrale plein in het dorp. De gemeente Delfzijl krijgt in totaal ruim 1,6 miljoen euro om in elk dorp een dorpshuis op te zetten en om nieuwe kindcentra te bouwen in Delfzijl-west, Wagenborgen, Spijk, Woldendorp, Tuikwerd en Farmsum. In deze centra kunnen kinderen terecht voor onderwijs en naschoolse opvang.

Oost-Groningen

Ook in Oost-Groningen gaan gemeenten en stichtingen dorpshuizen opknappen, zoals in Bellingwolde (dorpshuis De Meet, 200.000 euro subsidie) en in Westerlee (dorpshuis De Tille,161.000 euro subsidie). Daarnaast wordt het sportpark van Drieborg onder handen genomen (55.000 euro subsidie). Meeden krijgt 100.000 euro subsidie voor de bouw van een multifunctioneel centrum, met een gymzaal, bibliotheek, school en kinderopvang. Tot slot gaat er 34.000 euro subsidie naar een haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een ecodorp in Ter Apel, dat zelfvoorzienend is voor wat betreft energie, voedsel en water.