35 miljoen euro voor aanpak Grote Markt-Forum

De provincie stelt 35 miljoen subsidie beschikbaar aan de gemeente Groningen voor het project Grote Markt-Forum. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Het project speelt een belangrijke rol in de herontwikkeling van de Grote Markt Oostzijde. Daarmee voldoet het aan de criteria van het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (het geld van het Rijk ter compensatie van het schrappen van de Zuiderzeelijn) en komt het project in aanmerking voor een bijdrage. Het project Grote Markt-Forum zal onder meer leiden tot groei van de structurele werkgelegenheid met ongeveer 200 banen.

De provincie stelt 35 miljoen subsidie beschikbaar aan de gemeente Groningen voor het project Grote Markt-Forum. Het besluit wordt  nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Het project speelt een belangrijke rol in de herontwikkeling van de Grote Markt Oostzijde. Daarmee voldoet het aan de criteria van het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (het geld van het Rijk ter compensatie van het schrappen van de Zuiderzeelijn) en komt het project in aanmerking voor een bijdrage. Het project Grote Markt-Forum zal onder meer leiden tot groei van de structurele werkgelegenheid met ongeveer 200 banen.