28 miljoen euro beschikbaar voor fietsen in Groningen

De provincie steekt de komende drie jaar € 28 miljoen in de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld werken we aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid en voorzieningen, en moedigen we het fietsen aan. De plannen hiervoor staan in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Fiets (PDF PDF-bestand, 6 MB).

Fietsverbindingen

Het grootste deel van het fietsbudget gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Er is bijna € 17 miljoen beschikbaar voor nieuwe fietspaden en doorfietsroutes. Gemeenten kunnen subsidie krijgen om fietsvoorzieningen te verbeteren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in fietsroutes in en rond de stad Groningen. Nu komt er ook geld voor de gebieden daaromheen.

Veilig oversteken

Er gaat € 2.4 miljoen naar verkeersveiligheid. Hobbels op fietsroutes worden verwijderd en langs alle provinciale fietspaden worden strepen aan de randen aangebracht. Bij fietsoversteken is de kans groot op ongelukken. Daarom worden vijftien onveilige fietsoversteken aangepakt.  

Stimuleren

We willen Groningers verleiden vaker de fiets te pakken. Daarvoor bedenken we nieuwe acties en gaan we door met bestaande acties, zoals een actie om een elektrische fiets uit te proberen, HiBike (schoolkinderen op de fiets) en Doortrappen (trainen van fietsvaardigheid voor ouderen). Ook wordt het fietsen in de vrijetijd gestimuleerd. Voor het stimuleren van fietsen is € 1.5 miljoen beschikbaar. Daarin werken we samen met gemeenten en andere organisaties, zoals HANNN,  Routebureau Groningen en Groningen Bereikbaar.

Fietsenstallingen

De fiets is een belangrijk vervoermiddel in het eerste stuk van huis naar de bus of het laatste stuk van het station naar werk. Om dit nog aantrekkelijker te maken investeert de provincie €2 miljoen in fietsenstallingen, fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Video

Bekijk een toelichting van gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en onze plannen in de video 'Verbinden met de fiets' op Youtube.