2,5 miljoen voor nieuwe natuur in Groningen

Voor grondeigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur heeft de provincie Groningen in totaal bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar. De landbouwgronden moeten liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). De provincie is tot 2021 bezig met de aanleg van haar aandeel in het Natuurnetwerk Nederland. In onze provincie is dan bijna 11.000 hectare aan natuur ontwikkeld.

Voor grondeigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur heeft de provincie Groningen in totaal bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar. De landbouwgronden moeten liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). De provincie is tot 2021 bezig met de aanleg van haar aandeel in het Natuurnetwerk Nederland. In onze provincie is dan bijna 11.000 hectare aan natuur ontwikkeld.

Waardecompensatie en inrichtingskosten

Als landbouwgrond wordt omgezet in natuurterrein daalt de economische waarde. Ter compensatie van deze waardedaling krijgen grondeigenaren een vergoeding van 85 procent van de getaxeerde waarde. Voorwaarde is dan wel dat de grond niet meer voor de landbouw wordt gebruikt. Voor de maatregelen die grondeigenaren moeten nemen om de grond in te richten als natuurterrein krijgen zij maximaal 120.000 euro uit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.